Bản đồ COVID-19 TPHCM: Chuyển đổi số bảo vệ sức khỏe người dân

Các lớp bản đồ/lớp thông tin trên Bản đồ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: Thế Lâm.
Các lớp bản đồ/lớp thông tin trên Bản đồ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: Thế Lâm.
Các lớp bản đồ/lớp thông tin trên Bản đồ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top