Tranh luận nóng giữa Tổng Kiểm toán Nhà nước và Bộ trưởng Tài chính về thu thuế

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc (trái) và Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Quochoi.vn
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc (trái) và Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Quochoi.vn
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc (trái) và Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top