Đại biểu Quốc hội kiến nghị: Cần tiếp tục truy thu thuế của người đã chết

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng.
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng.
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng.
Lên top