Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư nói về "Từ khoá" Đại hội XIII của Đảng

PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh T.Vương
PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh T.Vương
PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh T.Vương
Lên top