Phiên họp thứ ba của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Lên top