Đưa tiêu chí hạnh phúc vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng:

Khát vọng phồn vinh, hạnh phúc - Hà Nội phải mẫu mực, đi đầu

Người dân Hà Nội thưởng thức không gian yên bình tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Tô Thế
Người dân Hà Nội thưởng thức không gian yên bình tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Tô Thế
Người dân Hà Nội thưởng thức không gian yên bình tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Tô Thế
Lên top