Khai trương Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Lễ khai trương Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII. Ảnh Ngọc Thắng
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Lễ khai trương Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII. Ảnh Ngọc Thắng
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Lễ khai trương Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII. Ảnh Ngọc Thắng
Lên top