Tổng Kiểm toán Nhà nước tranh luận với Bộ trưởng Tài chính về thu thuế

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: Quochoi.vn
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: Quochoi.vn
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top