Dự luật Quản lý thuế rất chung chung rồi "giao cho ông này ông kia"

ĐB Ksor H’Bơ Khăp (Gia Lai).
ĐB Ksor H’Bơ Khăp (Gia Lai).
ĐB Ksor H’Bơ Khăp (Gia Lai).
Lên top