Bỏ quy định cấm bán rượu, bia trên internet làm "nóng" nghị trường Quốc hội

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến  cho rằng dự Luật phòng chống tác hại rượu bia cần tính đến việc phát triển của ngành công nghiệp này, bên cạnh tác hại mà rượu bia gây ra.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng dự Luật phòng chống tác hại rượu bia cần tính đến việc phát triển của ngành công nghiệp này, bên cạnh tác hại mà rượu bia gây ra.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng dự Luật phòng chống tác hại rượu bia cần tính đến việc phát triển của ngành công nghiệp này, bên cạnh tác hại mà rượu bia gây ra.
Lên top