Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phá hoại

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 17.6
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 17.6
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 17.6
Lên top