Dự thảo Luật Đặc khu nhằm tạo những đột phá, động lực phát triển kinh tế

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: HN.
Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: HN.
Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: HN.