Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dự thảo Luật Đặc khu nhằm tạo những đột phá, động lực phát triển kinh tế

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: HN.
Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: HN.