Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội với tâm thế tốt nhất

Chính quyền đô thị sẽ tinh gọn, nhanh hơn trong giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Phạm Đông
Chính quyền đô thị sẽ tinh gọn, nhanh hơn trong giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Phạm Đông
Chính quyền đô thị sẽ tinh gọn, nhanh hơn trong giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Phạm Đông
Lên top