Kỳ vọng giảm bớt thời gian, chi phí của dân khi thí điểm chính quyền đô thị

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường ở Hà Nội. Ảnh Quế Chi.
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường ở Hà Nội. Ảnh Quế Chi.
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường ở Hà Nội. Ảnh Quế Chi.
Lên top