Ngày mai, Hà Nội bắt đầu thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Hà Nội thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị từ 1.7.2021. Ảnh Tô Thế.
Hà Nội thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị từ 1.7.2021. Ảnh Tô Thế.
Hà Nội thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị từ 1.7.2021. Ảnh Tô Thế.
Lên top