Tiêu chí phân loại thu phí tạm dừng, đậu xe theo khu vực để dễ quản lí chứ chưa hợp lí

Đại diện Sở GTVT TP.HCM cung cấp thêm thông tin về đề xuất thu phí tạm dừng, đậu ôtô trên 35 tuyến đường (ảnh:PK).
Đại diện Sở GTVT TP.HCM cung cấp thêm thông tin về đề xuất thu phí tạm dừng, đậu ôtô trên 35 tuyến đường (ảnh:PK).
Đại diện Sở GTVT TP.HCM cung cấp thêm thông tin về đề xuất thu phí tạm dừng, đậu ôtô trên 35 tuyến đường (ảnh:PK).