Tiến sĩ lương không đủ sống, du học sinh chỉ là nhân viên hợp đồng

Tiến sĩ Lâm Thành Thép, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Du học sinh Cà Mau cho rằng lương thạc sĩ, tiến sĩ không đủ sống. Ảnh: Nhật Hồ
Tiến sĩ Lâm Thành Thép, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Du học sinh Cà Mau cho rằng lương thạc sĩ, tiến sĩ không đủ sống. Ảnh: Nhật Hồ
Tiến sĩ Lâm Thành Thép, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Du học sinh Cà Mau cho rằng lương thạc sĩ, tiến sĩ không đủ sống. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top