162.000 lao động được tạo việc làm nhờ vốn vay chính sách

Lên top