Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị tổ chức phiên toà trực tuyến

Phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 20.9. Ảnh: Quốc hội
Phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 20.9. Ảnh: Quốc hội
Phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 20.9. Ảnh: Quốc hội
Lên top