Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Phiên họp thứ ba của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Minh Hùng
Phiên họp thứ ba của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Minh Hùng
Phiên họp thứ ba của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Minh Hùng
Lên top