Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ ba Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ ba. Ảnh: QH
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ ba. Ảnh: QH
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ ba. Ảnh: QH
Lên top