Thừa 63.000 công chức, viên chức: Gánh nặng chi lương từ ngân sách

Theo báo cáo, 10 địa phương trong cả nước đã giao vượt 5.069 biên chế công chức (ảnh mang tính minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Theo báo cáo, 10 địa phương trong cả nước đã giao vượt 5.069 biên chế công chức (ảnh mang tính minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Theo báo cáo, 10 địa phương trong cả nước đã giao vượt 5.069 biên chế công chức (ảnh mang tính minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN