Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại Truông Bồn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương (Nghệ An). Ảnh: Hồng Nhung
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương (Nghệ An). Ảnh: Hồng Nhung
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương (Nghệ An). Ảnh: Hồng Nhung
Lên top