Nghị quyết 120: Thông điệp “8G” của Thủ tướng vì sự phát triển của ĐBSCL

Một góc đô thị tại Thành phố Cần Thơ. Ảnh: Trần Lưu
Một góc đô thị tại Thành phố Cần Thơ. Ảnh: Trần Lưu
Một góc đô thị tại Thành phố Cần Thơ. Ảnh: Trần Lưu
Lên top