Đoàn công tác Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Đoàn công tác Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Tường Minh
Đoàn công tác Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Tường Minh
Đoàn công tác Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Tường Minh
Lên top