Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp công du Indonesia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: P.V.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: P.V.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: P.V.
Lên top