Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Giữ gìn quan hệ Việt –Lào, không để các thế lực thù địch chia rẽ, chống phá

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane. Ảnh: VGP.
Lên top