Cho xuân ấm đến mỗi nhà nghèo nơi biên giới Việt - Lào

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng yêu cầu cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo quan tâm chăm lo Tết cho đồng bào nghèo hai bên biên giới Việt - Lào. Ảnh: Q.V
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng yêu cầu cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo quan tâm chăm lo Tết cho đồng bào nghèo hai bên biên giới Việt - Lào. Ảnh: Q.V
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng yêu cầu cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo quan tâm chăm lo Tết cho đồng bào nghèo hai bên biên giới Việt - Lào. Ảnh: Q.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM