Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với 1.000 công nhân khu vực phía Bắc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch TLĐLĐVN tặng bộ máy vi tính cho công nhân Vũ Xuân Đạt.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch TLĐLĐVN tặng bộ máy vi tính cho công nhân Vũ Xuân Đạt.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch TLĐLĐVN tặng bộ máy vi tính cho công nhân Vũ Xuân Đạt.
Lên top