Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng. Ảnh: VGP