Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để xảy ra tình trạng nghèo cùng cực

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.  Ảnh: Quang Vinh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh