Thủ tướng: Chuẩn bị cho GMS6 và CLV10 phải chu đáo, không chủ quan