Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm Australia, New Zealand

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Lên top