Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Nai báo cáo vụ DN nợ lương công nhân

CN Cty đứng trước cổng Cty KL Texwell Vina đòi lương để về quê đón Tết.
CN Cty đứng trước cổng Cty KL Texwell Vina đòi lương để về quê đón Tết.
CN Cty đứng trước cổng Cty KL Texwell Vina đòi lương để về quê đón Tết.
Lên top