Thủ tướng bổ nhiệm thêm một Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trao quyết định cho đồng chí Tô Anh Dũng. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trao quyết định cho đồng chí Tô Anh Dũng. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trao quyết định cho đồng chí Tô Anh Dũng. Ảnh: VGP
Lên top