Tháo điểm nghẽn, đưa Cần Thơ xứng tầm trung tâm vùng ĐBSCL

Cần Thơ cần dựa trên thế mạnh nông nghiệp của vùng ĐBSCL để trở thành trung tâm, cung cấp các dịch vụ tiến bộ cho sự phát triển của vùng. Ảnh: T.lưu
Cần Thơ cần dựa trên thế mạnh nông nghiệp của vùng ĐBSCL để trở thành trung tâm, cung cấp các dịch vụ tiến bộ cho sự phát triển của vùng. Ảnh: T.lưu
Cần Thơ cần dựa trên thế mạnh nông nghiệp của vùng ĐBSCL để trở thành trung tâm, cung cấp các dịch vụ tiến bộ cho sự phát triển của vùng. Ảnh: T.lưu
Lên top