Phát triển bền vững TP.Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Một góc đô thị sông nước Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân
Một góc đô thị sông nước Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân
Một góc đô thị sông nước Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân
Lên top