Quyết liệt hỗ trợ doanh nghiệp sau dịch:

Đẩy nhanh chuyển đổi số và điều chỉnh chuỗi cung ứng

Công nhân một doanh nghiệp điện tử tin học tại KCN Thụy Vân, Phú Thọ. Ảnh: Nam NGuyễn
Công nhân một doanh nghiệp điện tử tin học tại KCN Thụy Vân, Phú Thọ. Ảnh: Nam NGuyễn
Công nhân một doanh nghiệp điện tử tin học tại KCN Thụy Vân, Phú Thọ. Ảnh: Nam NGuyễn
Lên top