Tham nhũng 100 đồng, Nhà nước thu hồi được 8 đồng

ĐB Đỗ Đức Hồng Hà đưa ra những con số liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng có thể khiến nhiều người phiền lòng. Ảnh: QH
ĐB Đỗ Đức Hồng Hà đưa ra những con số liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng có thể khiến nhiều người phiền lòng. Ảnh: QH