Tàu gãy trục trong đêm, 17 thuyền viên gặp nạn

Ảnh DC.
Ảnh DC.