Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tàu gãy trục trong đêm, 17 thuyền viên gặp nạn

Ảnh DC.
Ảnh DC.