Tăng khả năng thích ứng, chống chịu và sống chung với dịch cho doanh nghiệp

Các vị khách mời tại Tọa đàm "Những chiến lược mới trong chống dịch và phát triển kinh tế". Ảnh: Quang Hiếu
Các vị khách mời tại Tọa đàm "Những chiến lược mới trong chống dịch và phát triển kinh tế". Ảnh: Quang Hiếu
Các vị khách mời tại Tọa đàm "Những chiến lược mới trong chống dịch và phát triển kinh tế". Ảnh: Quang Hiếu
Lên top