Trong dịch COVID-19, Bình Dương vẫn bứt phá thu hút 1,25 tỉ USD vốn FDI

Tỉnh Bình Dương thu hút hơn 1 tỉ USD vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trong chưa đầy nửa năm.Ảnh: Đình Trọng
Tỉnh Bình Dương thu hút hơn 1 tỉ USD vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trong chưa đầy nửa năm.Ảnh: Đình Trọng
Tỉnh Bình Dương thu hút hơn 1 tỉ USD vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trong chưa đầy nửa năm.Ảnh: Đình Trọng
Lên top