Doanh nghiệp phải thực hiện khai báo y tế cho trường hợp về từ vùng dịch

Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân tại Công ty cổ phần Prime Tiền Phong huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Khánh Linh.
Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân tại Công ty cổ phần Prime Tiền Phong huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Khánh Linh.
Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân tại Công ty cổ phần Prime Tiền Phong huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Khánh Linh.
Lên top