Bí thư Hà Nội: Dùng biện pháp mạnh hơn khi dịch bệnh COVID-19 phức tạp hơn

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.
Lên top