Sinh viên sư phạm cũng cần đóng học phí như các ngành học khác

Phiên họp thứ 22 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Ảnh: QH)
Phiên họp thứ 22 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Ảnh: QH)
Phiên họp thứ 22 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Ảnh: QH)