Học sinh giỏi mới được xét tuyển vào trường sư phạm: Khó khả thi!

Bộ GDĐT muốn thu hút người giỏi thi vào trường sư phạm, nhưng bài toán việc làm khi sinh viên ra trường, chính sách đãi ngộ với giáo viên vẫn chưa có những giải pháp căn cơ. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Bộ GDĐT muốn thu hút người giỏi thi vào trường sư phạm, nhưng bài toán việc làm khi sinh viên ra trường, chính sách đãi ngộ với giáo viên vẫn chưa có những giải pháp căn cơ. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Bộ GDĐT muốn thu hút người giỏi thi vào trường sư phạm, nhưng bài toán việc làm khi sinh viên ra trường, chính sách đãi ngộ với giáo viên vẫn chưa có những giải pháp căn cơ. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Lên top