Không đạt chuẩn, giảng viên sư phạm có thể bị luân chuyển

Kết quả đánh giá theo chuẩn sẽ được sử dụng để thực hiện cả trong việc tuyển dụng, điều động, luân chuyển GV.
Kết quả đánh giá theo chuẩn sẽ được sử dụng để thực hiện cả trong việc tuyển dụng, điều động, luân chuyển GV.
Kết quả đánh giá theo chuẩn sẽ được sử dụng để thực hiện cả trong việc tuyển dụng, điều động, luân chuyển GV.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top