Rút ngắn thời gian kỳ họp Quốc hội là thông điệp chung tay phòng chống dịch

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV được rút ngắn 3 ngày so với dự kiến. Ảnh: Quốc hội
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV được rút ngắn 3 ngày so với dự kiến. Ảnh: Quốc hội
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV được rút ngắn 3 ngày so với dự kiến. Ảnh: Quốc hội
Lên top