Một quyết định thể hiện trách nhiệm cao của Quốc hội trước nhân dân

Quốc hội tiết kiệm thời gian để ưu tiên phòng chống dịch Ảnh: QH
Quốc hội tiết kiệm thời gian để ưu tiên phòng chống dịch Ảnh: QH
Quốc hội tiết kiệm thời gian để ưu tiên phòng chống dịch Ảnh: QH
Lên top