Quốc hội thảo luận một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của 4 tỉnh

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV. Ảnh QH
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV. Ảnh QH
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV. Ảnh QH
Lên top